donker licht

De toon van een trombone ontstaat door de trilling van de lippen in het mondstuk. Hierdoor ontstaat er een geluidsgolf in de buis. Door de buis (coulisse) langer of korter te maken ontstaan er verschillende geluidsgolven waardoor de toon lager of hoger wordt. Door middel van overblazen kan je lager of hogere intervallen spelen op een koperblaasinstrument.